Firma Svět dalekohledů s.r.o. je provozovatelem specializovaného velkoobchodu a maloobchodu s dalekohledy, termovizemi, noktovizory, mikroskopy a dálkoměry renomovaných značek firem BRESSER, NIKON, SWAROVSKI OPTIK, OPTICRON, HIKMICRO, PARD, THERMTEC a SENOPEX. Všechny nabízené produkty dovážíme přímo od výrobce. Při vyřizování Vašich objednávek se Vám snažíme vyjít maximálně vstříc a zkrátit dodací lhůty na minimum, proto držíme skladem převážnou část zboží uvedeného na našich stránkách.

V souladu s §620 odst. 3 občanského zákoníku, NENÍ TŘEBA vydávat ke spotřebičům záruční listy. Jako podklad pro uznání záruky, bude stejně jako v dalších zemích EU sloužit pořizovací doklad (faktura), kterou zákazník obdrží při doručení zboží (přilepena v průhledné fólii na OBALU spotřebiče).


Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.svetdalekohledu.cz provozovaném společností Svět dalekohledů s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Svět dalekohledů s.r.o., se sídlem Senovážné nám. 248/2, 370 01, České Budějovice, IČ: 26107155, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 14391 u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami  obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

2. Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Prodávající je obchodní společnost Svět dalekohledů s.r.o., se sídlem Senovážné nám. 248/2, 370 01, České Budějovice, IČ: 26107155, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 14391 u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích.

3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

4. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

5. Kupující, který není spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a dále obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek.

Prodejní ceny

Veškeré ceny v tomto internetovém obchodě (včetně ceny uvedené na faktuře) jsou pro spotřebitele vždy uvedeny jako konečné, tj. včetně DPH, PHE (poplatku za historický elektroodpad) a všech dalších povinných poplatků, které musí kupující spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Informace o výši PHE je spotřebiteli vždy komunikována transparentním způsobem, který nevzbuzuje zdání, že (konečná) cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.


Doprava

Veškeré Vámi objednané zboží, které máme skladem (uvedeno v detailech produktu), bude expedováno nejpozději do 24hodin od obdržení Vaší objednávky (popř. v nejbližším pracovním dnu). Zboží Vám bude doručeno Vámi zvoleným přepravcem - PPL / Česká pošta / Balíkovna. Úhrada dle Vašeho výběru formou dobírky nebo bankovním převodem.
U objednávek v souhrnné hodnotě do 5.000,- Kč (vč. DPH) Vám bude účtováno poštovné a balné - PPL 140,- Kč / Česká pošta 140,- Kč / Balíkovna 80,- Kč (vždy vč. DPH). V opačném případě máte přepravu zdarma. Zboží je taktéž možné vyzvednout na naší prodejně v Českých Budějovicích. O expedici zboží budete informováni formou e-mailu, automaticky generovanou zprávou. Veškeré poplatky spojené s dopravou zboží, jsou uvedeny v potvrzení objednávky.

V případě jakýchkoliv komplikací s vykrytím Vaší objednávky Vás budeme kontaktovat na uvedený e-mail či telefon.

PPL

- Doručení následující pracovní den
- Telefonické avízo před doručením
- Opakované doručení (v případě nezastihnutí zákazníka) následující den
- Možnost vyzvednutí zásilky na doručovacím středisku PPL
- Doručování od 8:00 hod. do 18:00 hod
- Možnost sobotního doručení


Při převzetí zásilky zkontrolujte stav obalu. Pokud obal jeví známky mechanického poškození, zásilku nepřebírejte!
V případě, že do třech pracovních  dnů od doručení výrobku zjistíte pod neporušeným obalem mechanické poškození zboží, máte právo podat reklamaci u doručujícího depa PPL /DHL. Reklamaci osobně vyřídí kompetentní pracovník přepravní služby.

Česká pošta - balík do ruky

- Doručení následující pracovní den
- U většiny zásilek vám ČP zašle kód pro bezkontaktní převzetí balíku, který tak snadno může převzít i třetí osoba
- Výzvu k vyzvednutí zásilky najdete také ve své poštovní schránce
- Ve všední dny ČP doručuje mezi 8:00-16:00 hodinou
- V případě uložení zásilky na poště je možné balík vyzvednout bez nutnosti prokazovat totožnost. Stačí předložit kód pro vyzvednutí, který adresát nalezne v SMS nebo e-mailovém avízu. Zásilku tak může vyzvednout i třetí osoba

Balíkovna České pošty

- Cenově nejvýhodnější balík
- Více než 5 300 podacích a výdejních míst
- Balík si vyzvednete běžně druhý den

Vyzvednutí na naší provozovně


Provozní doba prodejny v Českých Budějovicích je: Po - Pá: 8:00 - 17:00 hod. Polední pauza je vždy od 12:00 - 13:30 hod.Práva a povinnosti prodávajícího:

1) Prodávající je povinen v co nejkratší době od akceptace objednávky předat objednané zboží k přepravě do místa specifikovaného kupujícím jako místo určení. Pokud prodávající není schopen dodržet termín předpokládaného dodání zboží, je povinen na tuto skutečnost kupujícího vhodnou formou upozornit a to např. telefonicky, elektronickou poštou a současně určit náhradní termín předání předmětu koupě k přepravě. Toto se týká zejména zboží, které není skladem, případně je skladem v omezeném počtu, a zboží, jehož termín dodání závisí na dodacích možnostech dodavatele prodávajícího a specifické zboží, jehož dodací lhůta je zpravidla delší. Prodávající má právo odmítnout objednávku, a to např. pokud kupující již v minulosti opakovaně řádně neplnil vůči prodávajícímu svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu či z jiných obdobných důvodů. O odmítnutí objednávky bude kupující bez odkladu informován.

2) Prodávající je povinen dodat zboží bez vad se specifikovanými vlastnostmi včetně příslušné dokumentace. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu určenou kupujícím, a to doručením za první zamykatelné dveře na uvedené adrese.

3) Přepravu objednaného zboží zajišťuje prodávající, a to způsobem výše uvedeným, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.


Práva a povinnosti kupujícího:

Kupující je povinen uvést správné, úplné a pravdivé registrační údaje, a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží dodáno. Kupující je povinen objednané zboží na místě předání zkontrolovat. V případě, že zboží nejeví známky poškození, je povinen je převzít a zaplatit řádně a včas kupní cenu. V případě, že objednané zboží v místě určení po rozbalení jeví známky poškození, je povinen kupující o tomto vyhotovit se zaměstnancem dopravní služby zápis, nikoliv ovšem v přepravním listu. Kupující je dále povinen po převzetí zboží podepsat dodací list, případně i přepravní list a další přepravní dokumenty.


Právo prodávajícího od smlouvy odstoupit

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v těch případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V takovém případě bude prodávající neprodleně písemně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Právo kupujícího spotřebitele od smlouvy odstoupit

Spotřebitel má dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší. Spotřebitel je povinen kontaktovat prodávajícího a nejlépe písemně uvést, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Zboží musí být vráceno bez známek opotřebení. Došlo-li k částečnému opotřebení či spotřebování, je kupující povinen chybějící hodnotu uhradit prodávajícímu v penězích.
Finanční částka za vrácené zboží bude spotřebiteli uhrazena do 30 dnů od doručení projevu vůle odstoupit od smlouvy.
Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy ve lhůtě určené k odstoupení, nese výhradně sám náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu na adresu provozovny Svět dalekohledů s.r.o., Senovážné nám. 248/2, 370 01, České Budějovice, a to vhodným způsobem tak, aby nedošlo k jakémukoliv zničení, poškození, ztrátě nebo odcizení zboží.

Spotřebitel je povinen v případě odstoupení od smlouvy vrátit prodávajícímu nepoškozené zboží nejlépe v původním originálním obalu (není podmínkou odstoupení od smlouvy). V případně nesplnění této povinnosti, tedy vrácení zboží poškozeného, opotřebeného, v neoriginálním obalu, atd. má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Případný nárok na náhradu takto vzniklé škody tím není dotčen.

Záruční práva

1) Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek ze zákona a lhůt uvedených v záručním listu.

2) Při prodeji spotřebního zboží kupujícímu-spotřebiteli je ze zákona záruční doba 24 měsíců, tato doba však může být záručním listem stanovena delší. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, pak prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené užíváním nebo používáním věci. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu věci a nelze ji ani reklamovat. Na žádost kupujícího/spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou. V případě, že kupujícím je spotřebitel, řídí se reklamace zboží ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě, že je kupujícím podnikatel, řídí se reklamace ustanovením obchodního zákoníku.

3) Záruku kupující uplatňuje v prodejně, kde výrobek zakoupil.

Odpovědnost za vady zboží – záruka

1) Kupující je před prvním použitím zboží povinen prostudovat jeho záruční podmínky včetně návodu k použití a k obsluze a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba počíná běžet převzetím věci kupujícím. Dojde-li k výměně věci nebo její součásti počíná běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců, případně, pokud je u zboží uvedena záruční doba delší – prodloužená, pak v délce této prodloužené doby.
2) Kupující/spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud zjistí poškození, vyhotoví se o tomto záznam a prodávající je povinen poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Uplatnění odpovědnosti za vady – reklamace

Kupující/spotřebitel je povinen případné vady u prodávajícího ihned po zjištění řádně uplatnit. Prodávající o těchto rozhodne buď ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, co bylo jejím obsahem a jakým způsobem se dožaduje jejího vyřízení. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a doby jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Ochrana osobních dat

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujícího/spotřebitele se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Vyplněním závazné objednávky v internetovém obchodě dává kupující prodávajícímu, jakožto provozovateli internetového obchodu, společnosti Svět dalekohledů s.r.o., svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a údajů o svých učiněných nákupech. Osobní údaje získané provozováním internetového obchodu v rámci uzavření kupních smluv mezi účastníky nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo kdykoliv požádat prodávajícího o výmaz osobních údajů z databáze prodávajícího a to pouze písemnou formou prostřednictvím e-mailu info@svetdalekohledu.cz

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, který může kdykoliv odvolat.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. června 2022.

Uzavřením této kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se současně seznámil s těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi dostatečně seznámit.

otevírací doba prodejny: Pracovní dny: 8:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00
sobota, neděle, státní svátky: Zavřeno
email: info@svetdalekohledu.cz
telefon: +420 383 839 955
zobrazit kontakty